Guide: How to cite a Podcast in chicago-figures style

Guide: How to cite a Podcast in chicago-figures style

Cite A Podcast in chicago-figures style

Ads keep us free. Upgrade to remove.

Use the following template to cite a podcast using the chicago-figures citation style. For help with other source types, like books, PDFs, or websites, check out our other guides. To have your reference list or bibliography automatically made for you, try our free citation generator.

Key:

Pink text = information that you will need to find from the source.
Black text = text required by the chicago-figures style.

In-text citation

Place this part right after the quote or reference to the source in your assignment.

Template

(fig. 1)

Example

Dersom det skulle bli etterspørsel etter en slik løsning og betalingsvilje som forsvarer kostnadene til løsningen, så ser jeg ingen begrensninger i forhold til hvor mange tog som kan tilbys. Jeg ser det dog på nåværende tidspunkt som et stykke opp og frem før det blir aktuelt med mange daglige avganger på en slik pendel. (fig. 1)

Popular chicago-figures Citation Guides


Other chicago-figures Citation Guides

Join Us!

Save Time and Improve Your Marks with Cite This For Me

10,587 students joined last month!!

  • ✔ Save your bibliographies for longer
  • ✔ Quick and accurate citation program
  • ✔ Save time when referencing
  • ✔ Make your student life easy and fun
  • ✔ Use plagiarism checker
  • ✔ Create and edit multiple bibliographies
Join